Επικοινωνία 2017-06-20T08:44:28+00:00

Τεχνικό Γραφείο Μαχαίρας Νικόλαος

Διεύθυνση: Ι. Πανταζίδου 5 (με Τσιαπάνου γωνία)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 693 84 83 949, 2310 9000 37
Email: machairas.nikolaos@gmail.com