Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το γραφείο μας συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Καλέστε στο 6938483949 ή 2310900037 για πληροφορίες.

Το τοπογραφικό διάγραμμα ή τοπογραφικό σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου σας μαζί με τα υφιστάμενα ή/και μελλοντικά κτίσματα.

Δεν είναι μια απλή διαδικάσία καθώς απαιτείται ολοκληρωµένη τοπογραφική µελέτη που περιλαμβάνει

Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό ή συνδυασμό και των δύο.
Εργασία γραφείου (επεξεργασία-έλεγχος των μετρήσεων πεδίου και μεταφορά των δεδομένων στη μορφή σχεδίου).
Εκτενής έρευνα του μηχανικού στις κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες για εντοπισμό των ισχυουσών διατάξεων κατά περιοχή.


Πότε απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα;


Το τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις, οι πιο συνηθησμένες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

 • Για την έκδοση αδειών δόμησης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές
 • Για συμβόλαια και δικαιοπραξίες σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές
 • Για τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Για οριοθετήσεις κτημάτων από διανομές Υπουργείου Γεωργίας και χάρτες Γ.Υ.Σ.
 • Για χωρισμό – κατάτμηση ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
 • Για ενστάσεις κτηματολογίου
 • Για αδειοδότηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
 • Για πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού
 • Για βεβαιώσεις δασαρχείου
 • Για κυκλοφοριακές συνδέσεις
 • Για αδειοδοτήσεις κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίαςΔήλωση βάσει του Νόμου 651/77
Σε πολλές περιπτώσεις (συμβόλαια, οικοδομικές άδειες κτλ) απαιτείται από τον μηχανικό που συνέταξε το τοπογραφικό διάγραμμα να συμπεριλάβει σε αυτό και υπεύθυνη δήλωση βάσει του Ν.651/77. Σε αυτή ο μηχανικός γνωματεύει για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα του ακινήτου (δηλαδή αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ένα γεωτεμάχιο). Στην δήλωση αναφέρονται συνήθως και άλλα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, όπως είναι η απόστασή του από θάλλασα ή/και ρέμα, αν διέρχονται μέσα από αυτό εναέριες γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή/και αγωγός φυσικού αερίου, αν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, καθώς και αν εμπίπτει στον Ν.1337/83 για εισφορά σε γη και χρήμα του οικοπέδου.


Τοπογραφικά Διαγράμματα σε ΕΓΣΑ ’87
Ένα ακόμα απαραιτητο στοιχείο που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πλέον σε ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα είναι η καταγραφή των συντεταγμένων των κορυφών του οικοπέδου, καθώς και του κτιρίου (σε περίπτωση που υπάρχει) εντός αυτού. Οι συντεταγμένες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ ’87) αποδίδουν για κάθε σημείο στον ελληνικό χώρο ένα μοναδικό ζεύγος αριθμών. Mε το ζεύγος αυτό γίνεται ο ακριβής και απόλυτος προσδιορισμός ενός σημείου και κατ’ επέκταση μιας κορυφής του γεωτεμαχίου. Έτσι όταν αναφερόμαστε σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων εννοούμε το τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ’87.


Περιεχόµενα τοπογραφικού διαγράµµατος εκτός σχεδίου

 • Εξαρτηµένη λεπτοµερής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης
 • Για τα εντός ζώνης θα προσδιορίζεται µε απόλυτη ακρίβεια η θέση του γηπέδου σε σχέση µε τον οικισµό, από τα όρια το οποίου λειτουργεί η ζώνη των 500 µέτρων
 • Για τα επί χαρακτηρισµένων δρόµων πλήρη και σωστή απεικόνιση του δρόµου µε εφαρµογή του τυχόν προβλεπόµενου ορίου απαλλοτρίωσης και ο σαφής χαρακτηρισµός του.
 • Αναγραφή διατάγµατος των όρων δόµησης µε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (κανόνας και παρεκκλίσεις) τυχόν Ζ.Ο.Ε. και περιορισµοί κατάτµησης •
 • Ύπαρξη τυχόν γραµµής αιγιαλού
 • Ύπαρξη τυχόν ρέµατος
 • Χρήσεις γής
 • Ανάγκη βεβαίωσης δασαρχείου
 • Τη δήλωση του Ν. 651/77 µε πλήρη περιγραφή και σαφείς διατυπώσεις

Ένα υπόδειγμα τοπογραφικού διαγραμμάτος για χορήγηση έγκρισης δόμησης σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ μπορείται να δείτε εδώ.