Μαχαιρασ νικολαοσ

Υπηρεσίες Μηχανικών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με τον Ν.4495/2017 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί.

εξοικονομω κατ οικον

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Άδειες δΌμησης

Για την έκδοση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες για την έκδοση της.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2021 συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τελευταια νεα